CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Phóng Sự Ảnh Thành Lập Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn 4.11.2016

Cha Linh hướng Phaolô Maria Trần Hữu Dũng CSsR

5.11.2016

Thời gian: Từ 19 giờ đến 20 giờ 45 Thứ Sáu 4.11.2016
Địa điểm: Nguyện Đường Hiệp Nhất B sau Nhà Thờ GX.ĐMHCG.SG
Chủ sự: Cha Linh hướng Phaolô Maria Trần Hữu Dũng CSsR
Thành phần tham dự:
Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR
Cha Phó Xứ Phê-rô Đỗ Minh Trí CSsR
Đại diện Ban Chấp Hành Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm TGP.Sàigòn.
Ban Thường Vụ GX.ĐMHCG
Quí Gia trưởng trong Giáo Xứ ĐMHCG.SG
Diễn Tiến:
1/ Những Phút Tĩnh Lặng
2/ Chầu Thánh Thể
3/ Cha Linh Hướng công bố thành lập Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4/ Thuyết trình.
5/ Chia sẻ cảm nghiệm của Gia trưởng
6/ Chia sẻ của Cha Bề Trên Chánh Xứ và Phép lành kết thúc.

Hình ảnh minh họa:Ông Giuse Bùi Văn Luận TTK.GĐPTTT.TGP.SG thuyết trình Nguồn Gốc - Tôn Chỉ - Mục Đích - Linh Đạo GĐPTTT


Ông Đaminh Phan Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên Huấn thuyết trình về Sinh Hoạt Đoàn ThểÔng Giuse Nguyễn Văn Luyện, Hội Trưởng GĐPTTT.GXĐMHCG (phải)
Ông Phaolô Nguyễn Văn Thương, phụ trách Nhà Nguyện Hiệp Nhất B chia sẻ cảm nghiệm


Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR

Không có nhận xét nào: