CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Giờ thứ 25 – Giờ của Lòng Chúa Thương Xót.
12.8.2016
Tại tư gia thuộc Xóm Giáo 5 – Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn – lúc 17 giờ 30, Linh mục Đặc Trách Xóm Giáo Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR đã cử hành các bí tích: Rửa tội – Thêm sức – Xức dầu bệnh nhân cho Cụ GB. Huỳnh Kim Quang. Sinh 26.6.1944 tại Tiền Giang.
Người đỡ đầu: Cụ GB. Nguyễn Văn Viện cùng Xóm Giáo.
Hiện diện có người thân trong gia đình và một số giáo dân trong Xóm Giáo.

Hình ảnh minh họa:

Chúa Giêsu không cung cấp cho chúng ta một bài học về đạo đức xã hội, nhưng là bài học về tình yêu của Thiên Chúa với hết mọi người : "Từ sáng sớm, cho đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu và thứ chín".
Không có ai là quá muộn để vào Nước Trời. Tất cả những ai chưa khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa vẫn được Ngài mời gọi mọi người nam nữ trong mọi giờ và ở mọi lứa tuổi đi làm vườn nho của Chúa! Đây là lời kêu gọi phổ quát. Đó là vấn đề kêu gọi hơn là vấn đề thưởng. Chúng ta đừng bao giờ thất vọng về ơn cứu độ đời đời của chúng ta.
Trích từ bài giảng của Lm An-tôn Nguyễn Văn ĐộKhông có nhận xét nào: