CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C 07/08/2016 (Lc 12,32-48)LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và cho cai quản mọi loài thụ tạo trên mặt đất này. Với tâm tình của người quản lý trung thành, luôn ước mơ chu toàn bổn phận, chúng ta hãy cùng dâng lên Cha những ước nguyện:

1/ Xin Cha cho các Ki-tô hữu trong Hội Thánh luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ Chúa đến.

Chúng con nguyện xin Cha!     

2/ Xin Cha cho những nhà lãnh đạo các quốc gia khi chú tâm đến môi trường và các nguồn tài nguyên quý báu mà Cha đã ban cho con người cai quản và sử dụng trên trái đất này, biết tôn thờ Cha là Đấng tạo thành mọi sự.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Xin Cha cho tất cả các tín hữu biết luôn hướng lòng về Nước Trời, để mọi hoạt động của mình cũng theo đó mà thực hiện, vì đó là kho tàng đích thực.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Xin Cha cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta được đức tin mạnh mẽ, dũng cảm và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống để trung thành với Cha luôn mãi.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân hậu, xin cho chúng con biết yêu mến và tuân giữ giới luật Cha, luôn khát khao những điều mà Cha hứa ban cho các tôi tớ trung thành, để dù giữa những thay đổi và bất ổn của  thế giới này, lòng chúng con vẫn luôn được bình an và sẵn sàng đón chờ ngày Con Cha lại đến. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: