CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN “C” 07/8/2016VPGX trân trọng thông báo:
Giáo Điểm Truyền Giáo Pleiky Huyện Chu Puh Gia Lai, cách đây 60 năm, Đức Cha Giáo Phận Kontum trao cho Dòng Chúa Cứu Thế loan báo Tin Mừng cho anh em người dân tộc J’RAI, hiện nay là Trung Tâm Truyền Giáo đặt dưới sự phụ trách của Cha Phao-lô Nguyễn Đình Tài Dòng Chúa Cứu Thế.
Thực thi tôn chỉ của Thánh Anphongsô, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, Quí Linh mục, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày đêm đem ánh sáng Tin Mừng cứu độ đến anh em vùng sâu vùng cao Tây Nguyên, trong đó có anh em dân tộc vùng Pleiky. Cho đến hôm nay, con cái Chúa ở đây ngày càng phát triển.
Trong tâm tình truyền giáo, đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Kontum và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,     hầu giúp Trung Tâm Truyền Giáo có nơi chỗ cho anh em dân tộc đọc kinh, dâng Thánh lễ, cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa.
Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Nhà Thờ trọn ngày Thứ Bảy 6/8 và Chúa Nhật 7/8/2016.
Xin ông bà anh chị em bớt chút chi tiêu, rộng lòng giúp đỡ Giáo Điểm Truyền Giáo xây dựng Nhà Thờ.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ Phụ Anphongsô chúc phúc và ban nhiều ơn lành cho quí ân nhân và gia đình.
                   VPGX

Không có nhận xét nào: