CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C 14/08/2016 (Lc 12,49-53)LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       

Anh chị em thân mến!
Đức Giê-su đã đem lửa yêu thương của Người xuống trần gian để sưởi ấm con tim băng giá của nhân loại. Với ước mong ngọn lửa ấy bùng lên trên toàn thế giới, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1/ Noi gương Chúa Giê-su, “Hội Thánh đang nỗ lực hết sức mình để làm cho các Ki-tô hữu hiệp nhất với nhau”. Chúng ta xin Cha chúc lành cho mọi nỗ lực hòa giải và đại kết của Hội Thánh đạt được kết quả tốt đẹp.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ “Ngày nay, sự ganh tị, lòng ghen ghét vẫn đang ngự trị ở khắp mọi nơi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho mọi người biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, để xây dựng một thế giới hòa bình và nhân ái hơn.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Thứ Hai 15/8 Lễ Đức Mẹ Lên Trời, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban mọi ơn phước cho chúng con, và cách riêng Cộng Đoàn Xóm Giáo 6 nhân bổn mạng, luôn biết sống theo gương Mẹ.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ “Đời sống gia đình chỉ thật sự hạnh phúc, khi các thành viên trong  gia đình biết sống trên thuận dưới hòa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho mọi gia đình trong Giáo Xứ luôn biết nêu gương cho các gia đình khác, về đời sống bác ái yêu thương.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):
Lạy Cha, xin Cha cho chúng con luôn biết sống theo lời Con Cha đã dạy, mà không để lòng ghen ghét và sự hận thù ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: