CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Xin Chúa thương xót linh hồn Maria


5.7.2016
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria đã được Chúa gọi về, thuộc Xóm Giáo 7 - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn.


Không có nhận xét nào: