CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Nhật Ký Giáo Lý Viên 29.6.201629.6.2016

Nguyện xin Chúa giúp con ý thức giới thiệu Chúa và giáo huấn của Ngài cho những ai Chúa gửi đến cho con. Amen.

Không có nhận xét nào: