CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN “C” 10.01.2016 LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN “C”  10.01.2016
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
(Lc 3,15-16.21-22)
Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Đức Giê-su  được Chúa Cha        trao ban Thánh Thần và được chính thức tấn phong làm Đấng Cứu Thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ và dâng lời cầu xin:

1/ Như Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi Ki-tô hữu đều có bổn phận phải giới thiệu Chúa Giê-su Ki-tô cho người khác. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi Ki-tô hữu biết dùng đời sống bác ái yêu thương mà chu toàn bổn phận này.
                          
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Ki-tô cho các dân tộc trên thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Hội Thánh luôn làm tròn sứ mạng của mình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Thứ Ba 14 tháng 1 năm 2016 Lễ Kính Chân Phước Phêrô Donders Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu xin Cha thương chúc phúc và ban hồng phúc cho Nhà Dòng và Quí Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngập tràn ơn thánh làm sáng Danh Cha hầu để mọi người nhận biết Lòng Chúa Xót Thương.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chúa Ki-tô là Đấng Thánh, hoàn toàn vô tội, đã hạ mình vào đám tội nhân để chịu phép rửa. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết ý thức thân phận tội lỗi của mình, để được Cha thứ tha và thánh hóa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, xin cho chúng con hiểu rằng dù đã trở nên  con cái Cha qua bí tích Thánh Tẩy, chúng con vẫn có bổn phận phải tiếp tục học hỏi về Cha và về giáo lý của Cha để mỗi ngày mỗi hiểu biết và yêu mến Cha hơn. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: