CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “C” 10/01/2016

THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “C”
10/01/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 12.01.2016, trước Thánh lễ, lúc 18 giờ 00, có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót do Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông hướng dẫn.
2/ Thứ Năm 14.01.2016, lễ kính Chân Phước Phêrô Donders (Đồng Được) Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
Xin quí cộng đoàn hiệp thông tham dự tạ ơn Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Chân Phước, nguyện xin Chúa thương đổ muôn     hồng ân cho Nhà Dòng cùng Quí Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.      

   VPGX

Không có nhận xét nào: