CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Hình ảnh mãn khóa lớp giáo lý hôn nhân K93


Linh mục phụ trách Lớp Giáo Lý Hôn Nhân K93: Giuse Phạm Văn Bảo, CSsR


Không có nhận xét nào: