CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian


"Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian."    (Ga 16,33)

Không có nhận xét nào: