CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Lời Nguyện Giáo dân Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm A


Không có nhận xét nào: