CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM A (11/05/2014)


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM A (11/05/2014) 
(Ga 10,1-10)
Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha đã sai Đức Giêsu Kitô, vị Mục Tử nhân lành, đến trần gian để quy tụ nhân loại thành một đàn chiên duy nhất. Trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu hôm nay, chúng ta hãy hân hoan cảm tạ Cha và tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin:   

1.     Chúa Giêsu nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Chúng ta hãy hiệp ý cầu xin Cha cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh, luôn là hiện thân của Chúa Giêsu – Vị Mục Tử nhân lành, biết quan tâm qui tụ và tận tình chăm sóc đoàn chiên được Cha trao phó.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2.     Trên thế giới hiện nay còn nhiều người chưa thuộc về đàn chiên của Cha. Cộng đoàn hãy  cầu nguyện cho những ai chưa tin nhận hay còn xa cách với Thiên Chúa, xin Cha cho họ biết tìm về hiệp thông trong một đoàn chiên duy nhất, để được đón nhận ơn cứu rỗi của con Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3.     Cỗ vũ và nâng đỡ ơn gọi là trách nhiệm chung của cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người giáo dân biết tích cực đóng góp vào công cuộc đào tạo linh mục tu sĩ bằng lời cầu nguyện cùng với hy sinh và những trợ giúp vật chất, cách riêng ngày bổn mạng và kỷ niệm một năm thành lập Nhóm Ơn Gọi của Giáo Xứ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4.     Hôm nay, nhân ngày lễ dành con các bà Mẹ trên toàn thế giới và Thứ Ba ngày 13 tháng 5 lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Xóm Giáo 1. Chúng ta hãy cầu xin Cha ban nhiều ơn lành trên các bà mẹ, nhất là các bà mẹ trong Giáo Xứ, Linh mục đặc trách và giáo dân Xóm Giáo 1 cùng những ai mang Thánh hiệu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 Chủ tế: (Tùy nghi)
Lạy Thiên Chúa là Vị Mục Tử rất nhân lành, luôn yêu thương chăm sóc để chúng con được sống dồi dào. Xin nhậm lời chúng con cầu xin và ban ơn giúp chúng con hăng say làm chứng cho tình thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời Amen.


Không có nhận xét nào: