CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Con xin theo Chúa, Chúa ơi!

"Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời." (Ga 6,68)
Tin Mừng, giáo huấn của Chúa Giê-su quả thật không phải ai nghe cũng dễ dàng chấp nhận, từ thời của Người với dân Do-thái cho đến hôm nay, Tin Mừng, giáo huấn của Người luôn luôn bị không ít người chống đối. Việc dưới đất, người ta đã không hiểu đến nơi đến chốn, cho dẫu khoa học tiến bộ thì việc trên trời, làm sao họ hiểu cho được. Việc ăn một món ăn do đầu bếp nấu, cũng khó người ăn được những món ăn mình không hợp khẩu vị, huống gì ăn Thịt Mình Máu Chúa. Thế cho nên nhiều người, kể cả các môn đệ đã bỏ Chúa Giê-su mà đi. Nhưng Phê-rô đã đại diện nhóm 11 thưa lời như trên để khẳng định chỉ có Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất, ngoài Người ra, không còn ai khác có thể cứu nhân loại khỏi án chết đời đời.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương con đến tận cùng, đã ban Lời hằng sống cùng Thịt Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng linh hồn con. Xin giúp con một niềm tin vững chắc, mở lòng đón nhận Chúa trong cuộc sống, qua Bí Tích Thánh Thể, bữa tiệc ly mà Chúa để lại cho những ai tin. Con theo Chúa, Chúa ơi! Amen.

Không có nhận xét nào: