CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Điệp khúc Kính Mừng


nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2014/05/diep-khuc-kinh-mung/

VRNs (07.04.2014) – Sài Gòn
Năm mươi hạt ngọc Mai Côi
Năm mươi kinh nguyện, năm mươi đóa hồng
1405050004Chuỗi kinh nối kết muôn lòng
Hồng ân nối kết Thiên đường, trần gian
Vang lời Thiên sứ truyền tin
Vọng lời Giáo hội cầu xin không ngừng
Thiêng liêng điệp khúc “Kính Mừng”
Nhắc con cố gắng “xin vâng” sớm chiều
Mỗi ngày dâng kính Mẹ Yêu
Lời kinh diễm lệ vút cao tới Trời
Xin thương nâng đỡ, Mẹ ơi!
Đời con đẫm lệ ướt đời oan khiên
Mai Côi chuỗi ngọc dâng lên
Là hoa lòng kiếp phàm nhân lữ hành
Đưa con tới Chúa Chiên Lành
Để con ngơi nghỉ an bình, Mẹ ơi!
TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào: