CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

"Chính Ta là bánh ban sự sống." (Ga 6,35)


"Chính Ta là bánh ban sự sống." (Ga 6,35)

Tìm biết Chúa Giê-su, tin vào Người, xác tín Người là bánh ban sự sống, không phải như bánh thế gian ban tặng, nhưng đây là bánh thần thiêng bởi trời mà xuống, cũng chẳng phải man-na, mà chính là thân mình mầu nhiệm của Chúa Giê-su khi Người từ cõi chết chỗi dậy.
Như tôi đã nói, thân xác này ngày ba bữa ăn, đến thời đến buổi cũng phải chết, trở về bụi đất, nhưng linh hồn thì nhiều người bỏ đói.
Một nữ tín hữu trẻ , một hôm đến liên hệ với Trưởng Xóm Giáo 5 thuộc Giáo Xứ ĐMHCG.SG, xin  cho con nhỏ học rước lễ vỡ lòng. Hỏi ra, chồng không có đạo, anh chị chẳng làm phép chuẩn theo luật Hội Thánh Công Giáo, chị không rõ mình ở Giáo Xứ nào, con cũng không rõ đã nhập họ đạo nào chưa, chồng ở một nơi, mẹ con ở một nẻo. Hỏi ra mới biết chị thuộc địa hạt Giáo Xứ Hòa Hưng, nhưng chị không biết Cha xứ là ai. Hỏi tiếp chị cho biết bận cơm áo gạo tiền hằng ngày, vật lộn với cuộc sống nên chẳng biết gì đến nhà thờ... Vậy thì phải chăng "linh hồn đã bị bỏ đói?!" Được tiếp xúc với nhiều giáo dân, tôi nhận thấy tình trạng như thế là có thật trong cộng đồng Ki-tô hữu.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Ngài thật sự là bánh ban sự sống, sự sống đời đời, xin giúp con ý thức để siêng năng tham dự Thánh lễ, qua đó, được rước Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày, để linh hồn con được nuôi dưỡng, được sống trong tình yêu của Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: