CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Kết Thúc Khóa Huấn Luyện Hội Đồng Mục Vụ Hạt Tân Định, Nhiệm Kỳ 2020 - 2024


Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng - Năm A, ngày 7/12/2019
Sáng hôm nay, Kết Thúc Khóa Huấn Luyện Hội Đồng Mục Vụ Hạt Tân Định, Nhiệm Kỳ 2020 - 2024 tại Giáo Xứ Tân Định.

Chương Trình bắt đầu lúc 8 giờ.

Cha Quản Hạt cùng với tham dự viên cầu nguyện. Sau đó, ngài giới thiệu chương trình ngày hôm nay và Linh mục thuyết giảng đề tài 1.

I/ Tham dự viên học 2 đề tài:
Đề tài 1: Lãnh đạo mục vụ. (Linh mục Giuse Trần Thanh Công)
Đề tài 2: Tổ chức mục vụ (Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR phụ trách)
II/ Cha Quản Hạt Phaolô Nguyễn Quốc Hưng thông báo.
III/  Thánh lễ đồng tế tạ ơn - Chụp ảnh lưu niệm - Trao Giấy Chứng Nhận.
IV/ Bữa ăn yêu thương - phục vụ.


https://www.facebook.com/pham.vanluong.568/videos/pcb.2753119078052858/2753095581388541/?type=3&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARCfxl674s8GqBMWTbkyoukXnEJGj0sgk1G2BP4FzidSmVbM7cRJW1ODu2MVQbBXbOAaHJIGT9HrBFmg


https://www.facebook.com/pham.vanluong.568/videos/pcb.2753119078052858/2753115094719923/?type=3&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDN541rTqZlI2etouG4L0ROBTV8f0aBrkCFa1Q9s-ZNJZgYaxXWbT3FfN_oF5654qMmjOpPkpCTvmF-


Chú thích:
1/ Video này chỉ ghi lại Phần I Đề tài 2 và Phần II.
Những Phần khác sẽ ghi lại trong Phóng Sự Ảnh (đăng sau).
2/ Mời các bạn xem bài viết và hình ảnh ngày khai mạc Khóa Huấn Luyện Hội Đồng Mục Vụ Hạt Tân Định, Nhiệm Kỳ 2020 - 2024 tại trang web:
Chân Thiện Mỹ


Không có nhận xét nào: