CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I – KHÓA 33
TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I 

KHÓA 33

ô
1/ Lớp Nhạc Lý – Ký Xướng Âm Căn Bản  
(6 buổi, chuẩn bị cho ngày thi tuyển Ca Trưởng cấp I).
-         Khai Giảng :  Thứ Ba 26.6.2018
-         Kết thúc : Thứ Ba 31.7.2018
-         Thời gian học : Từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 các ngày Thứ Ba.
-         Đăng ký : Học viên đăng ký học vào ngày khai giảng, tại Phòng 1 – Lầu 3 – Khu Hiệp Nhất A (cạnh Nhà Sách Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau Nhà Thờ).
 2/  Lớp Đào Tạo Ca Trưởng Cấp I
-         Thi tuyển : 17 giờ 00 Thứ Ba 7.8.2018 tại Phòng 1 – Lầu 3 – Khu Hiệp Nhất A.
-         Khai giảng : 17 giờ 00 Thứ Ba 14.8.2018.
-         Giờ học :  Từ 17 giờ 00 -  20 giờ 30 Thứ Ba hằng tuần .

       *Không nhận thí sinh chưa biết nhạc lý, xướng âm và không thể theo hết các môn học trong chương trình 2 năm.

-         Thời gian  nộp đơn : Từ 01.5.2018  đến  07.8.2018.
-         Nơi nhận :  Phòng Bảo vệ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (cổng chính)  38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TP.HCM.
-         Mỗi thí sinh nộp: 2 ảnh 3 x 4.

 *Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Nữ tu Elisabeth Trần Mến. ĐTDĐ: 0934766270 – 01649721700

 * Báo CG&DT sẽ đăng 2 kỳ: Kỳ 1 tháng 5 và kỳ 1 tháng 6.2018
 * Hướng dẫn Lớp Nhạc Lý - Ký Xướng Âm Căn Bản: 
                 GIOAKIM PHẠM VĂN LƯỢNG

Không có nhận xét nào: