CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 14/05/2017Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến. Chúa Giê-su là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Trong niềm tin tưởng và yêu mến bước đi theo Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1/ Giáo Hội là dấu chỉ cứu độ cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để Ngài chăm lo và dẫn dắt Giáo Hội trong hành trình tiến về quê trời.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Chúa Ki-tô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang khao khát kiếm tìm Chân Lý, gặp được Chúa   Ki-tô là Đường dẫn đến Thiên Chúa là Sự Sống đích thực.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Chúa là hoan lạc đời con”. Chúng ta cùng cầu xin Cha an ủi những anh chị em đang đau khổ, để nỗi buồn của họ trở thành niềm vui, và không ai có thể lấy mất niềm vui ấy.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Chúa Cha”. Chúng ta cùng cầu xin cho Cộng đoàn chúng ta, được gia tăng niềm khao khát được gặp gỡ Cha trong Chúa Giê-su, đặc biệt qua việc cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể hằng ngày.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha toàn năng, xin cho ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng con bước đi trên Con Đường là Chúa Ki-tô, để chúng con có thể đạt tới Cha là Hạnh Phúc thật và là Sự Sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con … Amen.

Không có nhận xét nào: