CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Thánh Lễ Chúc Thọ 343 Cụ Trong Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp SàigònXin Click chuột vào bên dưới để nghe !
Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa, Năm A: Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, C.Ss.R
17g00, Chúa Nhật 01.01.2017 - Lễ Chúc Thọ Các Cụ Trong Giáo Xứ

Xem Youtube dưới đây:Chủ tế và giảng lễ: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR
Trước Thánh lễ, Ông Giuse Vũ Công Huy, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ đọc bài Chúc Mừng Cha Xứ (70 tuổi) và Quí Cụ cao niên. Có Cha Cố Anphong Phạm Gia Thụy đồng tế cùng Quý Cha.
01 lẵng hoa tươi thắm dâng lên Cha Chánh Xứ Tô-ma.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện (Cụ Giuse Vương Đình Cảnh) phát biểu cảm ơn Quí Cha và Cộng đoàn.
Vài hình ảnh minh họa:


Cụ Đaminh Phạm Quang Minh (trái). Cô giáo Hồng (phải)

Hang đá Bê-lem GX.ĐMHCG.SG

Một gia đình ba thế hệ.
Cụ Giuse Vương Đình Cảnh (trái) - Cụ GB Nguyễn Văn Viện (phải)
Không có nhận xét nào: