CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY VÀ TAM NHẬT THÁNH NĂM 2017 TẠI GX.ĐMHCG.SGI/ TĨNH TÂM:  Các ngày tĩnh tâm bắt đầu vào lúc 18 giờ 30.
A/ Thiếu nhi: Các ngày 03, 04, 05 / 4 / 2017 (Tức Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư).
-   Cha giảng: Antôn Lê Ngọc Thanh
B/ Người lớn: Các ngày 06, 07, 08 / 4 / 2017 (Tức Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy).
-   Cha giảng:  Giuse Phạm Quốc Giang
C/ Giới trẻ: Các ngày 10, 11, 12 / 4 / 2017   (Tức Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư).
-   Cha giảng: Antôn Nguyễn Văn Dũng
II/ CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 09/04/2017
6    giờ làm phép lá tại Lễ Đài,  sau đó kiệu lá vào Nhà Thờ.
III/ TAM NHẬT THÁNH
 A/ Thứ Năm Tuần Thánh 13/4/2017
*Buổi sáng   : 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.
*Buổi chiều :
- 18 giờ Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.
- 20 giờ 00 Thánh lễ  dành cho cộng đoàn. Sau Thánh lễ có Kiệu và Chầu Thánh Thể.
B/ Thứ Sáu Tuần Thánh 14/4/2017
*Buổi sáng: 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.
*Buổi chiều:
- 18 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho thiếu nhi).
- 20 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho cộng đoàn)
Sau nghi thức tưởng niệm có đi Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà Thờ và Tu Viện.
C Thứ Bảy Tuần Thánh 15/4/2017
* Buổi sáng : 5 giờ và 6 giờ, đọc Kinh Phụng Vụ.
*Buổi chiều: Vọng Phục Sinh
-        18 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (dành cho Thiếu nhi).
-        21 giờ 00: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (dành cho cộng đoàn).
IV/ GIẢI TỘI: Từ  10/4   đến  15/4/2017
ü  Sáng: Từ 8 giờ 00 – 11 giờ 00
ü  Chiều: Từ 14 giờ 00  – 17 giờ 00
V/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH : 16/4/2017
-   Không có Thánh lễ 5 giờ sáng.
-   Các giờ Thánh lễ khác như Chúa Nhật quanh năm.
Nguyện xin Chúa Giê-su Phục Sinh chúc phúc, đổ muôn phước  lành, ban bình an cho quí cộng đoàn.         
                                                                                                                                         VPGX  

Không có nhận xét nào: