CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

CHÚC TẾT ĐINH DẬU 2017

Lúc 6 giờ 30 ngày 12.01.2017, Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Xóm Thuốc cùng HĐMV của ngài đã đến Chúc Tết Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng - P9 - Q3. Cha Chánh Xứ GX.ĐMHCG Tô-ma Trần Quốc Hùng, Cha Phó Xứ Phê-rô Đỗ Minh Trí cùng Ban Thường Vụ đã tiếp đoàn.

Hình ảnh minh họa.

Không có nhận xét nào: