CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Xóm Giáo 2 Tạ Ơn Tất Niên 11.01.2017Thánh lễ Tạ ơn Tất niên Bính Thân 2016 Xóm Giáo 2 thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn cử hành lúc 18 giờ 30 ngày 11.01.2017 tại Nguyện Đường Đức Mẹ Thăm Viếng.
Chủ sự: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR
Giảng lễ: Cha Phao-lô Trần Hữu Dũng CSsR
Đồng tế: Cha Tô-ma Trương Đình Sơn CSsR
Hiệp thông tham dự: Ban Thường Vụ GX.ĐMHCG, cộng đoàn Xóm Giáo 2.
Hình ảnh minh họa:


XUÂN THÁNH THIỆN / CHÚA THƯƠNG GIA ĐÌNH THUẬN THẢO


TẾT ĐẠO ĐỨC / MẸ THƯƠNG XÓM GIÁO THỊNH CƯỜNG

Không có nhận xét nào: