CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT ĐINH DẬU 2017 GX.ĐMHCG.SGI/ LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀIGÒN:
6 giờ 30 Chúa Nhật 22.01.2017 nhằm 25 Âm lịch.
II/ THÁNH LỄ GIAO THỪA: 27.01.2017 (30 Tết – Thứ Sáu). 
ü  21 giờ 30      : Canh thức – Thánh lễ đồng tế tại Lễ Đài.
-       Chủ sự    : Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích
-       Giảng lễ   : Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh
                                   ( Sau Thánh lễ, Quí Cha có phát Lộc Thánh)
III/ HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN
1)      NGÀY MỒNG MỘT TẾT: Thứ Bảy 28.01.2017.
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
*Buổi sáng   : 6 giờ 00: Thánh lễ tại Nhà Thờ (Không có Hành Hương kính Đức Mẹ 14 giờ 00
                   và 16 giờ 00).
*Buổi chiều : 16 giờ 30: Rước Kiệu Đức Mẹ khai mạc ba ngày Hành Hương Minh Niên.
  Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn Chủ sự Kiệu và Thánh lễ.
(Sau Thánh lễ, Quí Cha có phát Lộc Thánh cho Cộng đoàn).
2)      NGÀY MỒNG HAI TẾT: Chúa Nhật 29.01.2017
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ
*Buổi sáng:
ü  6 giờ 30      : Thánh lễ tại Nhà Thờ
ü  8 giờ 00      : Thánh lễ Phòng hài cốt (Lễ Đài)
ü  10 giờ 00    : Thánh lễ tại Nhà Thờ
*Buổi chiều:
ü  16 giờ 30 Kiệu Đức Mẹ - Thánh lễ.
Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giáo Phận Lạng Sơn Chủ sự Kiệu và Thánh lễ.
     ü*Buổi tối:
20 giờ 00    : Thánh lễ tại Nhà Thờ
3)      NGÀY MỒNG BA TẾT: Thứ Hai 30.01.2017.
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
*Buổi sáng : 6 giờ 00 Thánh lễ tại Nhà Thờ
*Buổi chiều:
ü  16 giờ 30: Kiệu và Thánh lễ bế mạc ba ngày Hành Hương Minh Niên.
Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên Chủ sự Kiệu và Thánh lễ.
Lưu Ý: Ba ngày Hành Hương Minh Niên, Rước Kiệu Cung Nghinh Phiên Bản Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Thánh Anphongsô Rôma do Đức Giáo Hoàng làm phép.

Xin kính mời Quí cộng đoàn xa gần tham dự. Nguyện xin Thiên Chúa qua Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu ban cho quí ông bà anh chị em Năm Mới Bình An – Sức Khỏe – Hạnh Phúc – Ngập Tràn Hồng Phúc Thiên Chúa.

Không có nhận xét nào: