CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2015Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/12/hoan-ca-mung-chua-giang-sinh/

Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh
chủ đề “ ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN”
Do các Ca Đoàn Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng Sài Gòn Thực Hiện

Không có nhận xét nào: