CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA 01/01/2017


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Hôm nay Chúa Nhật 1/1/2017, 17 giờ Thánh lễ Mừng Thọ cho Quí Cụ từ 70 tuổi trở lên (tổng cộng 343 Cụ).
(Sau Thánh lễ 17 giờ không đọc Thông báo 1)
     2/ Thứ Hai đầu tháng 2/1/2017: 6 giờ Thánh lễ tại Lễ đài cầu nguyện cho các tín hữu an nghỉ tại phòng hài cốt.
3/ Thứ Tư 4/1/2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4/ Thứ Năm 5/1/2017: Lễ Thánh Gioan Neumann Giám Mục Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu lúc 18 giờ.
5/ Thứ Sáu 6/1/2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.
6/ Chúa Nhật 8/1/2017: 18 giờ 30 họp phụ huynh các em ghi danh học Lớp giáo lý vỡ lòng. Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất sau Nhà Thờ.
* Xin lưu ý:  Thánh lễ khai giảng Lớp giáo lý vỡ lòng lúc 19 giờ ngày 9/1/2017 (Thứ Hai) trong Nhà Thờ Giáo Xứ.
Xin quí cộng đoàn quan tâm tham dự, cách riêng quí phụ huynh        đi họp đầy đủ và đúng giờ.
VPGX

Không có nhận xét nào: