CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn chiều 21.12.2016Trên đây là vài hình ảnh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn trong cơn mưa nhẹ chiều 21.12.2016
(Ảnh chụp từ sân Hiệp Nhất sau Nhà Thờ)

Không có nhận xét nào: