CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2016


Ngày 21.12.2016 lúc 15 giờ 15. Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM đến Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2016.
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám  Tỉnh DCCT.VN, Cha Tôma Trần Quốc Hùng, Bề Trên Tu Viện DCCT. Sàigòn kiêm Chánh Xứ Giáo Xứ ĐMHCG cùng Ban Thường Vụ HĐMV đã tiếp đoàn.

Hình ảnh minh họa:


Không có nhận xét nào: