CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Chầu Thánh Thể 6.10.2016


CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 6/10/2016
Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C – Lc 17,11-19
Chủ đề: "Hãy luôn luôn biết ơn."
Linh mục Chủ sự: Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR

I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Người dẫn chầu: Buổi Chầu Thánh Thể hôm nay, chúng ta hãy cùng với Người cùi Samaria đã được Chúa chữa lành tạ ơn Thiên Chúa vì Người có lòng xót thương vô bờ đối với mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây và những ai tin, kêu cầu danh Đức Giê-su Đấng cứu độ trần gian.  Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta hiệp ý nài xin ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta Chầu Thánh Thể thật sốt sắng.
Hát: Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến (Cung D) – ĐK + PK1 + ĐK + PK2 + ĐK (Chầu Thánh Thể trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Phút linh thiêng – ĐK + PK1 (Chầu Thánh Thể trang 26) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa.
TIN MỪNG Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,11-19) (Ca đoàn đọc)
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
III/ SUY NIỆM
Hát: Hồng ân Thiên Chúa (Cung F).  ĐK – PK1 – ĐK (Chầu Thánh Thể  trang 18).
A. Suy Niệm 1: Người cùi Samaria nhận ra Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh:   *Ca đoàn đọc
 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Khi Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!"
Phong tục của người Do-thái chúng ta cần biết trước khi tìm hiểu trình thuật này:
- Người Do-Thái rất chú trọng đến vấn đề thanh sạch bên trong cũng như bên ngoài; vì thế, những người phong cùi không được ở chung với dân chúng; mà phải sống cách biệt bên ngoài làng của dân ở (Lev 13:46, Num 5:2). Họ không được phép tiếp xúc trực tiếp với dân, và phải dừng lại và la lớn để mọi người biết sự có mặt của họ mà tránh đi (Lev 13:45).
- Ngày xưa không có y sĩ như bây giờ. Để chứng tỏ đã hết bệnh phong cùi, họ phải được xem xét cẩn thận bởi các tư tế. Khi nào các tư tế tuyên bố họ đã sạch; bấy giờ họ có thể trở về sinh hoạt bình thường với dân trong làng (Lev 14:2-3). Đó là lý do tại sao Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế."
Chúa Giêsu thử thách cả 10 người khi bảo họ đi trình diện với các tư tế, vì khi họ chưa đi thì chưa ai trong họ được sạch cả. Chỉ đang khi đi thì họ mới nhận ra họ đã được sạch.
* Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban cho mỗi người chúng ta khi gặp cơn gian nan thử thách trong cuộc đời, quyết không ngã lòng tuyệt vọng, mà biết chạy đến cùng Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, ngước trông lên Người, khẩn cầu với Người. Hãy tin chắc như thế mà kiên trì trong lời cầu nguyện. Nhiều khi Chúa thử thách lòng kiên trì nhẫn nại và lòng tin của chúng ta. Thánh nữ Mô-ni-ca há chẳng phải kiên trì cầu nguyện mà cuối đời mới lãnh nhận được ân ban của Chúa đó sao!
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Hồng ân Thiên Chúa (Cung F).  ĐK – PK2 – ĐK (Chầu Thánh Thể  trang 18).
B. Suy Niệm 2: Người Samaria được sạch trở lại cám ơn Chúa Giêsu. *Ca đoàn đọc
Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Chúa Giêsu nhận ra ngay anh ta là người   Sa-ma-ri và 9 người kia là người Do-thái. Đức Giêsu nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"
Biết ơn thì xứng đáng đón nhận thêm ơn. Chúa Giêsu nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Anh không chỉ được thanh sạch bên ngoài, anh còn được thanh sạch cả bên trong. Chính vì lòng tin mà anh đã xứng đáng được hưởng ơn cứu độ.
Tại sao con người vô ơn?
Có nhiều lý do:
(1) vì con người không chịu suy nghĩ để nhận ra ơn, họ nghĩ mọi sự trên đời tự nhiên mà có mà không cần suy nghĩ tại sao nó có;
(2) họ giả sử tất cả mọi người phải hành động như vậy: là Thiên Chúa phải ban ơn; là cha mẹ phải nuôi nấng con cái; là thầy phải dạy dỗ học sinh;
(3) họ sợ nếu nhận ra ơn, họ phải trả ơn; vì thế, họ vô ơn với Thiên Chúa, với cha mẹ, và với mọi người chung quanh. Những con người vô ơn bạc nghĩa sẽ không sống nổi trong cuộc đời, vì họ sẽ bị Thiên Chúa và mọi người khai trừ.
 * Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban cho mỗi người chúng ta biết dùng trí khôn và trí nhớ / để nhận ra và nhớ lại tất cả những ơn lành chúng ta đã lãnh nhận từ lòng xót thương vô bờ của Chúa / mà dâng lời tạ ơn chúc tụng Chúa luôn mãi / như người cùi Samari đã quay trở lại mà tạ ơn Người.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Hồng ân Thiên Chúa (Cung F).  ĐK – PK3 – ĐK (Chầu Thánh Thể  trang 18).
C. Suy Niệm 3:  Biết ơn là điều kiện để nhận thêm ơn
Biết ơn là điều kiện để nhận thêm ơn, thậm chí nhiều khi những ơn nhận thêm còn cao cả hơn những ơn đã lãnh nhận. Người vô ơn không nhận được thêm ơn.
Không phải chỉ biết ơn suông, nhưng còn phải nói lời cám ơn và tìm dịp để đền ơn.
Con người không thể làm ơn cho Thiên Chúa, họ chỉ có thể làm cho tha nhân và được Thiên Chúa kể là làm cho chính Ngài. Những gì con người làm cho tha nhân không chỉ đáp đền ơn Thiên Chúa ở đời này, mà còn trở nên công trạng giúp cho con người ở đời sau. Vì thế, hãy ra sức giúp đỡ tha nhân bao nhiêu có thể làm được.
Chúng ta phải biết ơn cha mẹ, những người đã cưu mang, nuôi nấng, và dạy dỗ chúng ta nên người. Khi cha mẹ về già và không còn tự săn sóc mình được nữa, chúng ta phải phụng dưỡng và săn sóc các ngài. Đừng cho vào các nhà hưu dưỡng rồi tự an ủi: “Chính phủ sẽ săn sóc các ngài tốt hơn ta.”
Hát: Hồng ân Thiên Chúa (Cung F).  ĐK – PK4 – ĐK (Chầu Thánh Thể  trang 18).
E. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)
*Người hướng dẫn: Cộng đoàn thân mến, Chúa không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta / và cũng không báo ứng theo những lỗi lầm chúng ta đã phạm. Với lòng biết ơn, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:
 * Ca đoàn đọc.
1/ Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn sống xứng đáng là dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa giữa trần gian
 Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
2. Ước mơ tha thiết của con người trong mọi thời đại là được sống khỏe mạnh và hạnh phúc, nhưng trong thực tế, bệnh tật vẫn đem đến cho con người đau khổ và bất hạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật / tìm gặp được sự an ủi và niềm hoan lạc nơi Chúa.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
3. Chúng ta không chỉ biết cám ơn Chúa mà con phải biết cám ơn nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn sống thái độ biết ơn, kể cả những cử chỉ nhỏ bé nhất của người thân cận, để tình cảm với nhau ngày càng thắt chặt hơn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
4 “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Mỗi người chúng ta cũng thế, một khi tin vào Thiên Chúa thì sẽ nhận được hồng ân của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta/ để chúng ta biết phó thác mọi biến cố vào trong bàn tay Chúa.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
*Người hướng dẫn: Lạy Chúa, xin tha thứ cho những vong ân bội nghĩa của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra hồng ân và tình thương của Chúa, để chúng con biết tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con… Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyên Hữu – Chầu Thánh Thể trang 22).
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1: Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát: Thờ lạy Chúa… (Cung D) – ĐK  – PK1 + ĐK  (Chầu Thánh Thể trang 31).
Lm: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Cộng Đoàn: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2: Lời nguyện Thánh Thể.
Phép lành Thánh Thể.
III/ KẾT THÚC
Hát: Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh) – Cung F –  PK1 – ĐK (Tán Tụng Chúa 2 trang 171)
Người hướng dẫn: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.
Gioakim Phạm Văn Lượng biên tập và hướng dẫn – Xóm Giáo 5.

 Tham khảo:
ü  Suy niệm: LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP - http://loinhapthe.com/

ü  Lời nguyện cộng đoàn: http://www.mtgthuduc.net/index/2016/10/loi-nguyen-tin-huu-chua-nhat-28-thuong-nien_c/


BÀI HÁT CHẦU THÁNH THỂ 6/10/2016
LẠY CHÚA THÁNH THẦN (Cung D – Chầu Thánh Thể trang 23)
ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới, đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.
1- Chúa hỡi, khấn xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo Thần Khí bước trong bình an.
2- Hãy đến Thánh Linh từ ái suối ơn mát trong là Đấng ủi an. Xin thương nâng đở ủi an con chiên lạc hướng khổ đau lầm than.BÍ TÍCH Phút Linh Thiêng

PHÚT LINH THIÊNG (Cung C – Chầu Thánh Thể trang 26)
ĐK: Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa
Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao
Linh thiêng ôi phút giây giờ đây
Khi đoàn con được chiêm ngắm 
Nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy
Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa
Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen
Cảm mến ơn Chúa ban, tràn lan cho trần gian
Mình máu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm
PK1: Này đây ta ban cho thân xác ta làm của ăn 
Máu ta ta ban cho làm của uống
Này ai ai ăn ta, uống máu ta trong tin yêu
Thì sẽ sống sẽ sống mãi muôn đời liềnHỒNG ÂN THIÊN CHÚA (Cung F – Chầu Thánh Thể trang 18))
ĐK: Hồng ân Thiên Chúa, muôn đời con sẽ ca ngợi hoài! Những ơn Ngài ban, muôn đời con xin ghi nhớ mãi! Đời con chỉ biết cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống. Tựa mưa móc sương sa chan hòa từ bao tháng năm qua.
PK1: Ôi, có lòng mến nào sánh bằng, với lòng mến của Chúa Trời mà Ngài trao cho thế trần! Vì lòng  Chúa quá hải hà, Ngài ban cho nhân thế, Con Ngài bao yêu thương.
PK2: Ôi, có hạnh phúc nào ví bằng, với hạnh phúc được Chúa Trời nhận làm con yêu của Ngài! Được Ngài bổ sức dắt dìu, cùng thông chia thiên phúc quê trời mai sau đây.
PK3: Qua những ngày tháng bao xáo động, những giờ phút được yên hàn giòng đời trôi qua hững hờ. Thì càng xác tín một điều, tình Cha thương che chở, giữ gìn như con thơ.
PK4: Sao chẳng nhìn biết ơn của Ngài, đã bày tỏ nơi vũ trụ, bầu trời bao la sáng ngời? Này đồng lúa chín thơm vàng, còn sông kia no cá, chim trời bay chơi vơi.
CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG (Chầu Thánh Thể trang 22)
Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù. Xin ban sinh lực dồi dào, lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Ngài lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù.
THỜ LẠY CHÚA. ( Cung D – Chầu Thánh Thể trang 31).
ÐK: Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nên nguồn sống thế trần.
PK1: Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá: là Mình Máu Thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.


 NỮ VƯƠNG MÂN CÔI (Cung F) *Sách Chầu Thánh Thể không có.
ĐK: Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng. Dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng. Hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn sa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn.
PK1: Mẹ ơi! lời Mẹ thiết tha nài van. Con năng ngắm phép Mân Côi từ đây.
Này con thành tâm mến yêu cậy tin. Cao rao phép thánh Mân Côi hằng ngày.

Nữ Vương Mần Côi - Lm Nguyễn SangKhông có nhận xét nào: