CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN “C” 09/10/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 11/10/2016, lúc 18 giờ có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
2/ CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT MỪNG LỄ THÁNH GIÊ-RA-ĐÔ
THỨ NĂM 13/10/2016: KHAI MẠC TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ
17g30: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô
18g00: Thánh lễ đồng tế dành cho thiếu nhi
THỨ SÁU 14/10/2016:
 17g30: Cầu nguyện và chúc lành cho các thai phụ và thai nhi –
              Phép  lành Thánh Thể.
18g00: Thánh lễ đồng tế  dành cho các  thai  phụ và thai nhi.
THỨ BẢY 15/10/2016: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ
15g45: Cầu nguyện cho các bệnh nhân - Chúc lành với xương  
            Thánh Giêrađô – Hành hương cùng với Thánh Giêrađô
16g30: Thánh lễ đồng tế
3/ Giáo Xứ sẽ tổ chức Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen và đi thăm các Giáo điểm Truyền giáo của quí Cha Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo Phận Kon-tum.
- Thời gian hành hương   : Từ ngày 18/11 đến tối ngày 21/11/2016.
- Dự trù kinh phí             : 1.300.000 đồng/người bao gồm tiền xe, ăn và chỗ ở.
- Thời gian đăng ký         : Từ Chúa Nhật 02/10/2016 đến Chúa Nhật 08/11/2016
Xin đăng ký và đóng tiền trực tiếp tại Văn Phòng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ giờ hành chánh (không đăng ký thay người khác).
Kính mời cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, hành hương và Thánh lễ trong Tuần Tam Nhật mừng lễ Thánh Giêrađô.
*Xin lưu ý: Trong ba ngày Tam Nhật Mừng Lễ Thánh Giêrađô, tại các Nhà Nguyện không có Thánh lễ.

                                                                                          VPGX

Không có nhận xét nào: