CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG AN PHONG 14.01.2017

    Lớp giáo lý dự tòng khóa mới 19AP (3-5-7), thuộc Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
        F Khai giảng ngày Thứ Bảy 14/01/2017.
    Lớp do các anh em Gia đình An Phong hướng dẫn.
Thời gian : từ 14/01/2017 đến 25/6/2017. Học các ngày thứ 3-5-7 trong tuần từ 18g30 đến 20g. Học viên học liên tục theo chương trình (không bỏ tiết).
Địa điểm : Phòng A3.2 dãy A lầu 3 các ngày thứ 3-5-7 từ 18g30 đến 20g.
Ghi danh : tại Văn phòng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong giờ hành chính hoặc tại phòng Bảo vệ  giáo xứ.

*Các bạn có thể liên lạc email về địa chỉ : giaolydutong2009@gmail.com để tìm hiểu thêm.

                                                                                    

Không có nhận xét nào: