CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Tiệc mừng bổn mạng Xóm Giáo 6 GX.ĐMHCG.SG - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8.2016

16.8.2016
Vài hình ảnh ghi lại Tiệc Mừng Bổn Mạng Xóm Giáo 6 - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn trưa ngày 15.8.2016 tại Tiền Sảnh Nguyện Đường.Khách VIPĐại diện Ban Thường Vụ GX.ĐMHCG

Trưởng giới Ông (phải) - Phó Xóm 5 (trái)

Trưởng ban Trật tự Giáo Xứ (phải) - Thư ký Xóm 6 (trái)

Trưởng Xóm 4 (Phải)
Chủ nhà Xóm 6 (trái) - Ca trưởng Ca đoàn Xóm 6 (phải)

Niềm vui Mừng Bổn Mạng
(Ca đoàn Xóm 6 cũng mừng Bổn Mạng với Xóm 15.8)


Các vị Lão thành Xóm 6

Tương lai của Xóm 6 (giữa chủ nhà Xóm 6)

Menu thiếu món làm thêm: Bánh xèo


Tương lai dựa vào hiện tại để vươn lênNhìn về 1 hướng


Không có nhận xét nào: