CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

TỂ TƯỚNG DỜI CHUÔNG.


Ảnh có tính minh họa

Nước Tề có một ông quan lớn, mấy triều vua đều làm quan, học thức quảng bác, làm quan đến tể tướng, phàm việc quốc gia đại sự đều do ông ta định đoạt.
Một hôm, Tề vương hạ lệnh dời đô, có một cái chuông đồng quý giá nặng năm ngàn cân, ước tính cần phải có năm trăm người mới có thể dời nó đi được, hồi ấy nước Tề nhân lực rất ít mà người phụ trách không nghĩ ra cách gì để dời chuông.
Tể tướng nói:
- “Xì, chỉ là việc nhỏ, có gì mà khó chứ ? Mặc dù cái chuông này cần đến năm trăm người mới dời được, vậy thì ta đem nó đục ra thành năm trăm miếng nhỏ rồi sai một người dời trong năm trăm ngày là xong.”
Người chủ quản mới vỡ lẽ, rất phấn khởi theo phương pháp đó mà dời chuông.
(Ngải tử tạp thuyết)

Suy tư
Kế sách của tể tướng nước Tề quả thật là “vĩ đại”, kế sách này bây giờ có tên gọi là “làm nghèo đất nước”. Cái chuông là gia bảo của quốc gia, bây giờ nghe theo kế sách ấy mà đục thành năm trăm miếng, cho một người khiên trong năm trăm ngày, dù cho khiên xong năm trăm ngày thì cái chuông ấy chỉ là một đống sắt đồng vụn, chỉ có nước đem đi bán như đồ phế thải, còn làm ăn gì được nữa !
Như thế mới biết thông minh và khôn ngoan thì không giống nhau, anh có thể là người thông minh học đâu nhớ đó, đọc vanh vách xuất xứ từng quyển sách đã xem qua, nhưng chưa chắc anh là người khôn ngoan. Còn người khôn ngoan thì không nhất thiết phải là người thông minh, họ là những người suy nghĩ trước khi nói, và lời nói của họ được người ta trân trọng nghe theo.
Có rất nhiều người thông minh nhưng cái thông minh ấy không giúp ích gì được cho tổ quốc, cho Giáo Hội và cho cộng đoàn của họ, bởi vì sự thông minh của họ được đặt trên chủ nghĩa ích kỷ của cá nhân, họ dùng óc thông minh của mình để đục khoét của công, để thủ lợi cho mình, để phản đối Giáo Hội, để gây chia rẽ trong cộng đoàn, nói theo kiểu tu đức, thì họ là những người phung phí ân sủng của Thiên Chúa ban cho mình.

Ai biết sử dụng ân sủng của Chúa ban cho, ấy là người khôn ngoan, chắc chắn họ sẽ được Nước Trời làm gia nghiệp đời đời.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

Không có nhận xét nào: