CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Một năm Cụ Luca Đoàn Thanh Triệu về với Cha trên trời 26.7


Phóng sự ảnh 26.7.2016Không có nhận xét nào: