CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C 24/07/2016 (Lc 11,1-13)
LỜI MỜI (Chủ tế):
Anh chị em thân mến!
Chúa Giê-su hằng kêu mời các môn đệ của Người phải siêng năng cầu nguyện với tấm lòng tín thác như trẻ thơ. Tin vào Lời của Người, chúng ta cùng thành tâm dâng lên Cha mọi ước nguyện chân thành của chúng ta:

1/ Lạy Cha, “xin cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Cách riêng, xin cho “nước Cha và ý Cha” được thể hiện trong mọi hoạt động của Hội Thánh, nhất là trong đời sống thực tế của mỗi Ki-tô hữu.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Lạy Cha, “xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con”. Xin cho mọi người biết tôn trọng, tha thứ cho nhau, để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và nhân ái hơn.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Các môn đệ xin Chúa Giê-su: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Xin Cha cũng ban Thánh Thần cho chúng con, để người dạy chúng con biết cầu nguyện thế nào cho phải, cho đẹp lòng Cha, vì ơn cứu độ của chúng con và của những ai cần được Cha xót thương hơn cả!

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ “Hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho”. Xin cho mọi người trong Giáo Xứ chúng ta luôn biết kiên trì trong việc cầu nguyện hằng ngày, nhờ đó luôn cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc đích thực Cha ban.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha, Cha luôn sẵn lòng ban ơn trợ giúp cho hết thảy những ai thành tâm và kiên trì kêu cầu Cha. Xin nhận lời chúng con khấn nguyện mà ban ơn nâng đỡ và biến đổi cuộc sống chúng con nên đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: