CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THÁNH MATTA – BỔN MẠNG BAN LÀM ĐẸP THÁNH ĐƯỜNG (29/07/2016)GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
               LỜI MỜI (Chủ tế):
Hôm nay, Ban Làm Đẹp Thánh Đường Giáo Xứ chúng ta mừng lễ kính Thánh Matta. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Cha những lời nguyện xin:

1/ Nguyện xin Cha cho các Vị Mục Tử của Hội Thánh, biết đi sâu vào mầu nhiệm     Thánh Thể, để tìm được ơn soi sáng và ơn trợ giúp của Thiên Chúa tình yêu.
Chúng con nguyện xin Cha!    
2/ Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều người nghèo đói thiếu ăn thiếu mặc. Nguyện xin Cha  cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết quan tâm lo cho dân cho nước được         thái bình, có cơm ăn áo mặc.
Chúng con nguyện xin Cha!    
3/ Nguyện xin Cha cho mọi người tín hữu hằng biết mở rộng cõi lòng đón tiếp   Chúa Giê-su Con Cha / qua sự đón tiếp bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ của mình.   
Chúng con nguyện xin Cha!  
4/ Nguyện xin Cha chúc phúc thánh hóa chúng con, cách riêng anh chị em làm đẹp Thánh Đường, và những ai nhận Thánh Nữ Mát-ta làm bổn mạng luôn biết sống khiêm tốn, hy sinh phục vụ mọi người.
Chúng con nguyện xin Cha! 
LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin thương nhận những ước nguyện của cộng đoàn dâng lên Cha, và ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Thánh Matta mà   phục vụ những ai cần đến sự giúp đỡ của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô,      Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: