CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN “C” 10.7.2016 (Lc 10,25-37)
Chủ tế:  (Tùy nghi)                                                  
Anh chị em thân mến!
Đạo Công Giáo là đạo tình thương, dùng tình thương mà cảm hóa, mà cải hóa người khác. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho chúng ta biết sống yêu thương như Cha truyền dạy.
1/ Hội Thánh tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giê-su. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Hội Thánh luôn là một người Mẹ hiền, hết lòng yêu thương con cái mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Chiến tranh, hận thù, bạo lực và nạn kỳ thị chủng tộc, đang gây ra cho nhân loại biết bao đau thương tang tóc. Chúng ta cùng cầu xin Cha choVương Quốc của Cha, Vương Quốc của Tình Thương được trị đến trong thế giới này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy / là anh em có lòng yêu thương nhau”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu biết thực thi Lời của Con Cha, thực sự trở nên dấu chỉ của tình thương, của lòng khoan dung, để mọi người nhận biết Cha và được ơn cứu độ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Lạy Cha, Chúa Giê-su Con Cha đã nên người thân cận với chúng con, vì Ngài “đã thực thi lòng thương xót” đối với chúng con. Xin Cha cho mỗi người chúng con biết sống bác ái, để trở nên người thân cận của mọi người, nhất là những ai sống quanh chúng con.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:  (Tùy nghi)

Lạy Cha, đức tin đòi buộc chúng con phải sống đức ái. Xin Cha thương ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: