CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp SG kính viếng Cụ Bà Maria 9.7.20169.7.2016
Lúc 9 giờ 30 ngày 9.7.2016, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp SG đã đến kính viếng, cầu nguyện cho Cụ Bà Maria (Xóm Giáo 2) được hưởng Nhan Thánh Chúa. Ông Chủ tịch HĐMV hướng dẫn đoàn.

Không có nhận xét nào: