CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “C” 13/03/2016THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “C”
13/03/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Tĩnh Tâm Mùa Chay: Vào lúc 18 giờ 30 mỗi ngày.
a/ Thiếu nhi: Ngày 14, 15 và 16 / 3 / 2016  (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư)
    b/ Người lớn: Ngày 17, 18, 19 / 3 / 2016  (Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy).
*Các ngày tĩnh tâm, tại các Nhà Nguyện Xóm không có Thánh lễ.
*Ngày Thứ Ba 15.3.2016 không có học hỏi Lòng Chúa Thương Xót.
2/ Thứ Ba 15.3.2016 Lễ Thánh Clémenté Maria Hofbauer (Clê-men-tê Maria Hốp-bao-ơ), Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ mừng kính lúc 6 giờ.
3/ Thứ Bảy 19.3.2016 Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, đồng thời cũng là bổn mạng:
-       Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội Việt Nam, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
-       Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Sài-gòn
-       Đấng Bảo Trợ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
-       Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, một số Quí Cha, Quí Thầy, Quí Ông, Quí Anh.
Thánh lễ mừng kính trọng thể lúc 16 giờ 30 sau giờ hành hương kính  Đức Mẹ.
4/ Chúa Nhật Lễ Lá 20.3.2016, 6 giờ làm phép lá tại Lễ Đài. Sau đó kiệu lá vào Nhà Thờ và Thánh lễ.
-       Trong các Thánh lễ hôm nay, đều có nghi thức làm phép lá trừ Thánh lễ 5 giờ sáng.
-       Các anh chị Huynh Trưởng Xứ Đoàn Ki-tô Vua sẽ phục vụ và phát lá cho cộng đoàn trước mỗi Thánh lễ ở các điểm chung quanh Nhà Thờ.
Xin quí cộng đoàn quan tâm tham dự.
                                                                                                        VPGX

Không có nhận xét nào: