CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “C” (13/03/2016) (Ga 8,1-11)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “C” (13/03/2016)
(Ga 8,1-11)
Lời mở: Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Đức Ki-tô là ánh sáng đã đến trần gian để giải thoát nhân loại khỏi bóng đêm tội lỗi. Tin tưởng và đón nhận Người, chúng ta dâng lời nguyện xin:
1/ “Ta đã tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta”. Xin cho hàng giáo phẩm, giáo sĩ hằng để tâm xây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện luôn biết tôn vinh ca tụng Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ “Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-su   Ki-tô, Chúa tôi”. Xin cho mọi dân tộc trên thế giới nhận biết Đấng Cứu Độ mà Chúa Cha đã ban xuống cho nhân loại là Đức Giê-su Ki-tô.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ “Và từ sáng sớm, Chúa Giê-su lại vào trong đền thờ”. Xin cho người Ki-tô hữu ý thức một ngày sống chỉ có giá trị khi biết tìm đến với Cha, để lãnh nhận phúc lành Người ban ngay từ những giây phút đầu tiên của một ngày.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
4/ “Chúa Giê-su bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị”. Xin cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết đặt niềm tín thác vào Cha, vì Cha là Đấng giàu lòng thương xót, luôn ban ơn tha thứ cho chúng ta.

Lời kết: Chủ tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha nhân ái, Cha đã ban Đức Ki-tô là nguồn ánh sáng và sức mạnh giải thoát  nhân loại khỏi bóng đêm tội lỗi. Xin nhận lời cầu nguyện cho mọi người nhận biết quyền năng và tình thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: