CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Thánh lễ an táng 3 linh hồn10.3.2016
 Thánh lễ an táng lúc 6 giờ tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn cho
Cụ Ông: GB. Nguyễn Văn Bản (Xóm Giáo 6)
Cụ Bà Têrêsa Vũ Thị Hiền (Xóm Giáo 5)
Cụ Ông Đaminh Nguyễn Xuân Khôi (Xóm Giáo 1)
Chủ tế: Lm. Phê-rô Đỗ Minh Trí.
Giảng lễ: Lm. Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc
Cử hành nghi thức: Lm. GB. Nguyễn Bình Định
Hiệp thông tham dự: Tang quyến cùng cộng đoàn phụng vụ.Không có nhận xét nào: