CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Thánh lễ Giao Thừa – DCCT SaigonNguồn: http://www.chuacuuthe.com/2016/02/truc-tiep-thanh-le-giao-thua-dcct-saigon/

Trực tiếp Thánh lễ Giao Thừa
tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Saigon

Không có nhận xét nào: