CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Hành hương minh niên Đền ĐMHCG Saigon
nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2016/02/hanh-huong-minh-nien-den-dmhcg-saigon/

HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon


Không có nhận xét nào: