CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Quận Ủy - UBND -UBMTTQVN Quận 3 Chúc Tết Bính Thân GX.ĐMHCG3.2.2016

Quận Ủy - Ủy Ban Nhân Dân - Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc VN Quận 3 đã đến Chúc Tết Bính Thân Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 - Kỳ Đồng - P.9 - Q3 lúc 9 giờ.
Tiếp đoàn có Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng và Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ.

Một số hình ảnh minh họa do PVL ghi lại:


Không có nhận xét nào: