CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Chúc Tết Đảng Ủy - UBND - UBMTTQVN.P9-Q3



3.2.2016

Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng, Cha Phó Xứ Phê-rô Đỗ Minh Trí cùng Ban Thường Vụ HĐMV đã đến Chúc Tết Đảng Ủy - UBND - UBMTTQVN.P9.Q3 lúc 14 giờ 30 hôm nay.

Một số hình ảnh minh họa do PVL ghi lại:

















Không có nhận xét nào: