CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật Cha Đặc Trách Xóm Giáo 527.01.2016

Thánh lễ Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc, Linh mục Đặc Trách Xóm Giáo 5 - GX.ĐMHCG.SG được cử hành lúc 18 giờ 30 hôm nay tại Nguyện Đường Xóm Giáo.

Một số hình ảnh do PVL ghi lại.

BÀI PHÁT BIỂU
MỪNG BỔN MẠNG – SINH NHẬT
CHA TÔMA AQUINÔ PHẠM PHÚ LỘC

Kính thưa Cha TÔMA AQUINÔ
Con xin thay mặt Xóm Giáo Chúc Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật Cha.
Đây là lần đầu tiên cộng đoàn dân Chúa Xóm Giáo 5 Mừng Bổn Mạng Cha tại Nguyện Đường nhỏ bé này, nơi Cha đã từng loan báo NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ cho chúng con. Chúng con rất vui mừng và rất thích khung cảnh ấm cúng như vậy giữa Mục tử và đàn chiên.
Kính thưa Cha! Chúng con rất yêu mến Cha vì biết Cha có lòng quan tâm đến giáo dân, nhất là những người già yếu, bệnh hoạn, Cha luôn ưu tư thăm hỏi những gia đình nào có hoàn cảnh đặc biệt.
Trong ngày lễ Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật của Cha hôm nay, chúng con cầu xin Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Thánh bổn mạng chúc phúc trên Cha như tên của Cha: PHÚ nghĩa là GIÀU CÓ – LỘC nghĩa là ÂN LỘC, TIỀN TÀI, ĐỨC ĐỘ càng nhiều để Xóm Giáo chúng con tất cả mọi người được hưởng PHÚ LỘC từ nơi Cha.
Một lần nữa, cộng đoàn Xóm 5 kinh chúc Cha thật nhiều sức khỏe, PHÚ LỘC CHÚA đầy dư.
Thứ Tư, ngày 27 tháng 01 năm 2016


Không có nhận xét nào: