CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

PHẢI CÓ LÒNG TIN VÀO CON THIÊN CHÚA
Suy Tôn Lời Chúa
Chúa Nhật IV Thường Niên C – Lc 4,21-30
Thứ Tư – 27/01/2016

XIN ƠN THÁNH THẦN

Chiều tối nay chúng ta cùng nhau tham dự buổi Suy Tôn Lời Chúa cuối cùng của Năm Âm Lịch Ất Mùi và nghỉ để chuẩn bị đón Mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hai tuần lễ cuối tháng 2/2016.
Chủ đề bài Tin Mừng Lc 4,21-30 chúng ta cùng nhau suy niệm chiều nay là PHẢI CÓ LÒNG TIN VÀO CON THIÊN CHÚA. Nguyện Xin Chúa Thánh Thần ngự đến giúp chúng ta tham dự giờ Suy Tôn Lời Chúa này thật sốt sắng hầu mang lại ơn ích phần rỗi cho mỗi người chúng ta.
(Cộng đoàn hát: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…)

GỢI Ý TÌM HIỂU TIN MỪNG Lc 4,21-30.

KHÔNG MỘT NGÔN SỨ NÀO ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI QUÊ HƯƠNG MÌNH

A.    LỜI MỞ ĐẦU
Kính thưa cộng đoàn!
Bài Tin Mừng này tiếp nối Tin Mừng Luca đã được công bố vào Chúa Nhật III Thường Niên C (Lc 1,1-4;4,14-21). Chúng ta nghe lại từ câu 16 đến câu 19:
“16Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ         I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.".  
Sau đây, mời cộng đoàn cùng tìm hiểu chi tiết đoạn Tin Mừng Lc 4,21-30 chúng ta vừa đọc!

B.     TÌM HIỂU CHI TIẾT 

 Ý 1: ĐỨC GIÊ-SU THÁCH ĐỐ NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG ĐƯƠNG ĐẦU VỚI SỰ THẬT
Trình thuật ghi lại biến cố Chúa Giêsu về làng quê Na-da-rét để rao giảng Tin Mừng cho người đồng hương. Sau khi đã đọc Sách của ngôn-sứ I-sai-a chúng ta vừa trích dẫn trên, Người bắt đầu giảng dạy và nói về sứ vụ ngôn sứ của Người: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Người nêu lên ba điều quan trọng:
1.      Một là: Niềm tin chỉ đặt căn bản trên phép lạ là niềm tin không chắc chắn:
Chúa Giêsu biết người Do-thái thích phép lạ. Họ đã nghe biết những phép lạ Người làm; và họ đang mong Người làm phép lạ như Người đã từng làm ở Ca-phác-na-um. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở họ: Tin Thiên Chúa thì quan trọng hơn tin những phép lạ Người làm. Phép lạ được làm là để khơi dậy niềm tin; nếu sau khi đã chứng kiến phép lạ mà vẫn không tin, phép lạ mất mục đích của nó. Hơn nữa, niềm tin chỉ dựa trên phép lạ sẽ không vững bền, và niềm tin sẽ dễ dàng bị mất khi không thấy phép lạ nữa.
2. Hai là: Đừng có thái độ khinh thường những người mình đã quá quen thuộc:
Chúa Giêsu nói với họ một sự thật: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.'' Tục ngữ Việt-nam cũng nói lên thói xấu này: "Gần chùa gọi bụt bằng anh." Người Do-thái đã quá quen thuộc với Thiên Chúa, với Đức Giê-su nên họ đâm ra khinh thường và không biết nhận ra những hồng ân Người đổ xuống trên họ. Con người phải biết thân phận và giới hạn thụ tạo của mình khi đứng trước nhan Thiên Chúa.
3.   Ba là: Nhiều dân ngoại biểu lộ đức tin vào Thiên Chúa mạnh mẽ hơn người Do-thái: Chúa Giêsu đưa ra hai trường hợp với mục đích nêu bật đức tin của dân ngoại:
Trường hợp (1): " Vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn”.
Trường hợp (2): “Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi".
Bà góa thành Xa-rép-ta và ông Na-a-man được giúp đỡ vì họ đã TIN và THI HÀNH những gì các ngôn sứ truyền cho họ phải làm. Người Do-thái đã biết quá nhiều về Thiên Chúa và uy quyền làm phép lạ của Người, lẽ ra họ phải biểu lộ đức tin cách chắc chắn hơn dân ngoại; nhưng thực tế nhiều lần cho thấy dân ngoại biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa cách chắc chắn hơn họ.

Ý 2: PHẢN ỨNG CỦA DÂN CHÚNG
Trình thuật cho chúng ta thấy thái độ nông nổi và dễ dàng thay đổi của dân chúng. Khi mới nghe những gì Chúa Giêsu giảng dạy, "họ thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người." Nhưng sự thật chưa đủ để thuyết phục họ đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, họ đang trông chờ Chúa Giê-su làm phép lạ.
Sự thật mất lòng, họ tức giận khi bị Chúa Giêsu bắt phải đương đầu với sự thật: "Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ." Họ không thể chịu đựng nổi sự xỉ nhục khi nghe Chúa Giêsu so sánh họ với dân ngoại; vì họ vẫn tự mãn cho họ là Dân Chúa, là con cháu tổ-phụ A-bra-ham, và xứng đáng được hưởng mọi đặc quyền của Người. Dân ngoại sinh ra để làm nô lệ và không xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát: Con cái Thiên Chúa mà không tin Thiên Chúa hay ngôn sứ Người gởi tới, có xứng đáng làm con cái của Thiên Chúa không? Không những từ chối sự thật, họ còn muốn tiêu hủy Chúa Giêsu, nguồn gốc mọi sự thật và là Người đang nói sự thật cho họ. Giận quá mất khôn: "Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực."
Không một chút sợ hãi, "Người băng qua giữa họ mà đi." Khốn thay cho những con người từ chối sự thật, tiêu hủy sự thật. Nói rõ hơn: Khốn cho ai chối từ Đức Giê-su Con Thiên Chúa và giết chết Người trong lòng họ.

C.    KẾT LUẬN:
Xin cho mỗi người chúng ta đây, đừng như dân làng Na-da-rét xưa kia chỉ mong tìm phép lạ mà không tin vào Chúa Giê-su vì họ coi thường thân phận của Chúa: Một chú thợ mộc nghèo hèn của làng quê, đồng hương với họ. Nhưng hãy xin cho chúng ta có đức tin, một đức tin tuyệt đối vào Con Thiên Chúa, Đấng Messia đến cứu độ nhân loại mọi nơi mọi thời, trong đó có mỗi người chúng ta.
Nguyện xin Chúa Giê-su chấp nhận ý nguyện này và những ý nguyện riêng tư của mỗi người. Amen.

GỢI Ý ÁP DỤNG
Đề nghị mỗi người kể cả tôi / hãy tự vấn lương tâm theo 3 điều sau đây:
-       Một là: Tôi có sính phép lạ, tìm kiếm phép lạ, mong Chúa làm phép lạ cho bản thân mình và người thân của mình hoặc rất thính ta nghe ngóng nơi này nơi nọ có phép lạ rồi đổ xô tìm đến với óc tò mò hơn là tin vào Thiên Chúa và yêu mến Người thật lòng không?
-       Hai là: Vì siêng năng đi Nhà Thờ, gần gũi các Linh mục mà chúng ta không nhìn ra sự thánh thiêng nơi Nhà Chúa, nơi các vị đại diện Chúa ở trần gian để có lòng kính mến các ngài là mục tử, là ngôn sứ của Thiên Chúa được gửi đến cho Giáo Xứ, cho mỗi người chúng ta.
-       Ba là: Tôi có coi thường dân ngoại là những người chưa biết Chúa, khinh thường chê bai cả những người cùng tín ngưỡng với mình khi cho rằng họ nguội lạnh, họ tội lỗi hơn mình, không có lòng đạo đức như mình và vì thế có cách sống phản chứng hơn là làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giê-su được lan tỏa đến những người sống chung quanh ta.

LỜI CHÚA
1/ Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. (Lc 4,21-22)
2/ Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4,24)
3/ Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. (Lc 4,29-30)

LỜI NGUYỆN
1. "Ngày sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Ki-tô hữu, luôn trung thành giữ ngày Chúa nhật: Tham dự thánh lễ - Siêng năng chịu các bí tích, đặc biệt bí tích giải tội và bí tích Thánh Thể - Học hỏi Kinh Thánh – Lắng nghe các giáo huấn của Chúa Kitô qua Hội Thánh của Người.
2. " Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, làm cho mọi người biết thán phục và thực hành những giáo huấn của Giáo Hội về cách sống đạo, về cách giáo dục đức tin và những giá trị truyền thống trong đời sống hôn nhân gia đình đang bị xói mòn vì thế giới tục hóa hôm nay.
3. Bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn đã được cứu và ông Na-a-man, người xứ Xy-ri đã được chữa lành nhờ tin và thực hành lời ngôn sứ. Chúng ta cầu nguyện cho Ki-tô hữu biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy. 
4/ Thánh Phao-lô đã từng nói: Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Xin cho mỗi Ki-tô hữu biết và thực hành giới răn yêu thương: Mến Chúa – Yêu người, đặc biệt yêu thương, giúp đỡ về tinh thần lẫn chất cho những người già cả, ốm đau, nghèo khổ trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân để họ cũng có được niềm vui Tết với mọi người dân nước Việt.

Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh

Gioa-kim Phạm Văn Lượng

Tham khảo: Bài suy niệm của Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP


Không có nhận xét nào: