CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “C” 24/01/2016THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “C”
24/01/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 26/01/2016, trước Thánh lễ, lúc 18 giờ 00, có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót do Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông hướng dẫn.
2/ Thứ Tư 27/01/2015, tại Nhà Thờ Giáo Xứ cuối mỗi Thánh lễ có ban phép lành toàn xá nhân Năm Thánh kính Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Điều kiện để hưởng ơn toàn xá: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đồng thời lúc 10 giờ và 17 giờ 30 có cầu nguyện trước Linh Ảnh Mẹ và Thánh lễ.
3/ Lễ Thánh Tôma Aquinô bổn mạng Cha Phó Xứ Phạm Phú Lộc,  Đặc trách các Đoàn thể, các Giới và Ca đoàn. Thánh lễ mừng bổn mạng   lúc 18 giờ Thứ Năm 28/01/2016.
Lưu ý: Tại các Nhà Nguyện Xóm không có Thánh lễ chiều ngày 28/01/2016.
Kính mời quí cộng đoàn hiệp thông tham dự.
   VPGX
 

Không có nhận xét nào: