CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Thăm viếng - Chúc Tết Bính Thân 201623.01.2016
Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Xóm Thuốc cùng Hội Đồng Mục Vụ viếng thăm và chúc Tết Bính Thân 2016 Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon lúc 6 giờ 10.

Đại diện GX.ĐMHCG có Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng, Cha Phó Xứ Phê-rô Đỗ Minh Trí cùng Ban Thường Vụ tiếp đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa do PVL ghi lại:


Hàng đầu: Cha Chánh GX.ĐMHCG (trái) - Cha Chánh Xứ GX. Xóm Thuốc (phải)


Không có nhận xét nào: