CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Hình ảnh ngày truyền thống Lớp Giáo lý Hôn nhân lần thứ 16 - 30.8.2015

Linh mục phụ trách: Giuse Phạm Văn Bảo CSsR
Không có nhận xét nào: